اخبار و مقالات

لیست تجهیزات اعلام حریق مورد تائید آتش نشانی

اخبار و مقالات

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی فهرست تجهیزات را با ذکر نام نمایندگی های رسمی و فعال منتشر کرده است و تجهیزاتی که در این فهرست نیستند و یا از مراکز دیگر تهیه میشوند مورد تائید و قبول سازمان نمیباشد.

لیست تجهیزات اعلام حریق مورد تائید آتش نشانی

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp