دانلود لیست پروژه های برند Teletek electronics Teletek-Logo-1

دانلود لیست پروژه های برند Teletek electronics

شرکت Teletek electronics  دارای  30 سال سابقه و اجرای صدها پروژه موفق در کل جهان می باشد. مفتخریم به عنوان نماینده انحصا
پروژه دانشگاه تربیت مدرس تهران 156675945

پروژه دانشگاه تربیت مدرس تهران

اقدامات تجهیز 11 دانشکده و پردیس به سیستم اعلام حریق استفاده از سیستم آدرس پذیر هوشمند شبکه کردن 18 پانل آدرس پذیر
پروژه شهید قرنی قرنی-2

پروژه شهید قرنی

اقدامات تجهیز3 بلوک به سیستم اعلام حریق استفاده از سیستم آدرس پذیر هوشمند تجهیز 312 واحد به سیستم اعلام حریق
ساختمان ثبت احوال کل کشور sabte-ahval-building

ساختمان ثبت احوال کل کشور

اقدامات تجهیز 7 ساختمان به سیستم اعلام حریق استفاده از سیستم آدرس پذیر هوشمند استفاده از سیستم مانیتورینگ
ساختمان 23 طبقه مهتاب 2 مهتاب-2-2

ساختمان 23 طبقه مهتاب 2

اقدامات تجهیز 152 واحد به سیستم اعلام حریق استفاده از سیستم آدرس پذیر هوشمند شبکه کردن 4 پانل آدرس پذیر