سیستم اطفاء حریق Inert Gas inter-gas1

سیستم اطفاء حریق Inert Gas

این نوع از گازهای اطفاء حریق، به عنوان گازهای خنثی، مخلوطی از گازهای دی اکسید کربن، آرگون و نیتروژن در درصد های متفاوت م
سیستم اطفاء حریق CO2 co2

سیستم اطفاء حریق CO2

این گاز به عنوان یکی از متداول ترین گازهای اطفاء حریق به شمار می رود. نارسانا بودن، قیمت ارزان گاز، آسیب نرساندن به تجهی
سیستم اطفاء حریق FM200 fm200

سیستم اطفاء حریق FM200

گاز هالون 1301 یکی از قدیمی ترین و موثر ترین گازهای اطفاء حریق بوده و در مکانهای حساس مانند صنایع مخابراتی و الکترونیکی