اخبار و مقالات

ضوابط نصب سیستم های اعلام و اطفاء حریق

اخبار و مقالات

با توجه به آمار و ارقام استناد شده و عدم آگاهی از اصول ایمنی ساختمان ها هر ساله حوادث و سوانح تلخ بسیاری را موجب میشود. سازمان آتش نشانی تهران، با توجه به رشد حریق و حوادث همه تلاش خود را معطوف به رعایت ایمنی در معماری، ساختار و دسترسی کاربری های جدید  نموده است.

  • معاونت پیشگیری و ایمنی سازمان آتش نشانی تهران به منظور دستیابی به مجموعه دستورالعمل هایی که رعایت آن شرایط ساخت و ساز ایمن را فراهم آورد، متنی را با موضوع سیستم های اعلام حریق با عنوان (( ضوابط ملاک عمل سیستم های کشف و اعلام حریق)) تهیه و در اختیار عموم قرار داده است.
  • ضوابط سامانه های اطفاء حریق شامل ضوابط مرتبط با شبکه های آتش نشانی که مشتمل بر مخزن آب، پمپ های آب، لوله کشی و اتصالات و جعبه های آتش نشانی در پارکینگ ها و طبقات و همچنین شبکه های بارنده یا اسپیرینکلر  که به عنوان یکی از مهم ترین مولفه های حفاظت ساختمان در مقابل حریق شناخته میشود، منتشر میشود.

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp