آرشیو برای: مجتمع های مسکونی

قرنی-2

پروژه شهید قرنی

اقدامات تجهیز2 بلوک  به سیستم اعلام حریق که هر بلوک 11 طبقه می باشد استفاده از سیستم آدرس پذیر هوشمند در مساحت 30000 متر
مهتاب-2-2

ساختمان 23 طبقه مهتاب 2

اقدامات تجهیز 152 واحد به سیستم اعلام حریق استفاده از سیستم آدرس پذیر هوشمند شبکه کردن 4 پانل آدرس پذیر
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp