تگ و کارت‌های مغناطیسی برای دستگاه کارتخوان

تگ و کارت‌های مغناطیسی برای دستگاه کارتخوان

از این تگ و کارت‌های مغناطیسی می‌توان جهت کار با دستگاه‌های کارت خوان نظیر Eclipse PR، Eclipse LED32 PR، Eclipse LCD32 PR و Eclipse LCD32S استفاده نمود.

مشخصات کلی

  • سازگار با کنترل پانل‌های سری Eclipse
  • فرکانس عملیاتی: 125Hz