شستی Abort

شستی Abort

شستی توقف موقت عملیات اطفاء  (Abort) برای به تأخیر انداختن عملیات اطفاء می باشد.این شستی عموما به رنگ آبی می باشد. پس از فشرده شدن این شستی زمان شمارش تأخیر عملیات اطفاء متوقف می شود و پس از آن که از حالت فشرده شدن خارج شد زمان تأخیر عملیات اطفاء به زمان اولیه تنظیم شده باز خواهد گشت و پس از طی آن زمان اطفاء انجام خواهد شد.

مشخصات کلی

  • شستی تخلیه دستی عملیات اطفاء
  • دارای طلق محافظ متحرک
  • دارای قابلیت ریست شدن

مستندات فنی