شستی Manual Release

شستی Manual Release

شستی تخلیه (Manual Release) برای تخلیه ی دستی سیستم های اطفای حریق مورد استفاده قرار می گیرد. و عموما به رنگ زرد می باشد.

، معمولا این شستی بر روی کنترل پنل اعلام حریق وجود دارد و همچنین درون پنل نیز ترمینالی برای اتصال چنین شستی ای قرار دارد که می توان شستی را در محلی دورتر از مکان کنترل پنل اطفاء، نصب کرد

مشخصات کلی

  • شستی تخلیه دستی عملیات اطفاء
  • دارای طلق محافظ شفاف جهت جلوگیری از تخلیه عملیات اطفاء ناخواسته
  • دارای قابلیت ریست شدن

مستندات فنی