پروژه شهید قرنی

پروژه شهید قرنی

اقدامات

  • تجهیز2 بلوک  به سیستم اعلام حریق که هر بلوک 11 طبقه می باشد
  • استفاده از سیستم آدرس پذیر هوشمند در مساحت 30000 متر
  • تجهیز 208 واحد به سیستم اعلام حریق