پروژه ساختمان اداری فولاد سیرجان کرمان

پروژه ساختمان اداری فولاد سیرجان کرمان

کرانه

اقدامات

  • تجهیز  به سیستم آدرس پذیر هوشمند