پروژه هتل بیمارستان گاندی

پروژه هتل بیمارستان گاندی

اقدامات

  • هتل بیمارستان گاندی به عنوان بزرگترین و مجهزترین مرکز درمانی خصوصی کشور و خاورمیانه با مساحتی بالغ بر32000 متر مربع و 21 طبقه هتل می باشد
  • تجهیز هتل به سیستم آدرس پذیر هوشمند